Ostatnia literka to tryb, w której gracz musi napisać wyraz zaczynający się od ostatniej litery słowa, który został napisany przez przeciwnika.